Благодарам

За се создаде, зачува и надгради еден фестивал треба многу луѓе со големо срце и љубов кон орото, песната, кон родната грутка.

0 Comments

Да се запамети

Фестивалот “Илинденски денови” е голема инвентивна идеја како надомест на голема културна потреба.

0 Comments