Фото галерија – Детска ликовна работилница на тема „Народната култура трајна инспирација“
22-23, 27-28 јули 2021