Традиција

“Народната традиција има вредност доколку луѓето длабоко ја чувствуваат” Русо Секој човек, секој народ, го изразува своето битие преку своите…

0 Comments