Вечер на традиционална музика и песна - 28.07.2020
НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА – БИТОЛА
Ве поканува на
ВЕЧЕР НА ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА И ПЕСНА
ОНИ „Рудина” – Битола,
КУД „Дримкол” – Вевчани
АФ „Гоце Делчев” – Битола
КУД „Бисер” – Кичево
ФА „Китка” – Истибања
КУД „Илинден” – Битола

Пацио на НУ Завод и музеј – Битола
28.07.2020 – 20.30 часот.