Во рамки на фестивалот „Илиденски денови” на 30.07.2019 г во Битола, Ансамблот „Македонија” од Скопје приреди ревија на македонски народни носии од повеќе етнографски целини. На плоштадот „Магнолија”, беа претставени 20 комплети народни носии од Горновардарска, Дебарско-Реканска, Брсјачка, Јужномакедонска и Шопско-Брегалничка етнографска целина.