ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 1/2020, Битола, 21.07.2020