ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – БИЛТЕН БРОЈ 4/2020, БИТОЛА, 28.07.2020