ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 6/2016, Битола, 03.08.2016