ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 5/2019, Битола, 30.07.2019