ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – БИЛТЕН БРОЈ 6/2020, БИТОЛА, 31.07.2020