ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 5/2018, Битола, 30.07.2018