ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 4/2019, Битола, 29.07.2019