ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 4/2016, Битола, 01.08.2016