ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 4/2015, Битола, 01.08.2015