ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 3/2017, Битола, 31.07.2017