ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 2/2016, Битола, 30.07.2016