ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 2/2015, Битола, 30.07.2015