ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 2/2014, Битола, 27.07.2014