ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 1/2019, Битола, 24.07.2019