Народната култура како трајна инспирација во моето творештво

НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БИТОЛА ВЕ ПОКАНУВА ДА ПРИСУСТВУВАТЕ НА СВЕЧЕНОТО ОТВОРАЊЕ НА 47 ДРЖАВНА ИЗЛОЖБА НА ДЕТСКИ ЛИКОВНИ ТВОРБИ НА ТЕМА
„Народната култура како трајна инспирација во моето творештво“
НА 25 МАЈ 2022 ГОДИНА (СРЕДА) СО ПОЧЕТОК ВО 12 ЧАСОТ ВО НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БИТОЛА