ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 2/2020, Битола, 24.07.2020