Концерт на традиционална вокално – инструментална музика
„Од колено на колено“ – Александар Јовевски
Плоштад Магнолија, Битола – 21:00 часот
30.07.2023
Илинденски денови Битола