Детска ликовна работилница
„Народната култура – трајна инспирација во моето творештво“
НУ Центар за култура – Битола – 09:00 часот
25.07.2023