Саем на книги од областа на народната култура и традицијата
НУ Центар за култура – Битола – 10:00 часот.
22.07.2023