Изложба на фотографии од авторот – Goracz Jozsef Mark од Унгарија
НУ Народен театар – Битола, фоаје – 11:30 часот
20.07.2023