ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 7/2019, Битола, 01.08.2019