ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 7/2018, Битола, 02.08.2018