ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 6/2019, Битола, 31.07.2019