ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 6/2018, Битола, 01.08.2018