ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 5/2017, Битола, 02.08.2017