ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 5/2016, Битола, 02.08.2016