ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 5/2015, Битола, 02.08.2015