ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 5, Битола, 02.08.2013