ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 4/2018, Битола, 29.07.2018