ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 4/2017, Битола, 01.08.2017