ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 4/2014, Битола, 01.08.2014