ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 4, Битола, 01.08.2013