ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 3/2019, Битола, 28.07.2019