ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 3/2018, Битола, 27.07.2018