ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 3/2016, Битола, 31.07.2016