ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 3/2015, Битола, 31.07.2015