ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 3/2014, Битола, 30.07.2014