ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 3, Битола, 31.07.2013