ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 2/2019, Битола, 27.07.2019