ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 2/2018, Битола, 26.07.2018