ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 2/2017, Битола, 30.07.2017