ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 2, Битола, 30.07.2013