ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 1/2018, Битола, 25.07.2018