ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 1/2017, Битола, 27.07.2017