ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ – Билтен Број 1/2016, Битола, 27.07.2016